หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
วัดหนองไผ่
โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
สวนส้มเขียวหวานพืชเศรษฐกิจในตำบล
เรือศรทอง เรืองประจำตำบลบ้านบุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านบุ่ง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ !! องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วนะเจ้าคะ เป็น หมายเลข 056 - 039874 ค่ะ
 
        
 
 
 

 
 
แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน และก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ
 
แผนงานสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน
 
แผนงานการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในดูแล และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แผนงานการลดภาวะโลกร้อน/รณรงค์การแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อน
 

 
 
แผนงานการสนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทร์และเกษตรทฤษฎีใหม่ในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
 
แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แผนงานการส่งเสริมสินค้า "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ของตำบลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีการแปรรูปผลผลิต
 
แผนงานการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
 
แผนงานการส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
แผนงานการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย และด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
 
แผนงานการส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
 
แผนงานการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน/การพัฒนาทักษา และฝีมือแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 
แผนงานพัฒนาสนามกีฬาให้แก่ประชาชน และจัดส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กร
 
แผนงานการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
แผนงานก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
 
แผนงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-039-874
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-039-874 โทรสาร : 056-039-874  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง  
จำนวนผู้เข้าชม 3,655,159 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10