หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางขวัญใจ ไชยูปถัมภ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
โทร : 089-9615957
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายธนกร วิลัยรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 088-2582188


 
นางกุลรดา จูจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-7783895


 
นายปัญญา สังข์แสง
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-9591430