หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.บ้านบุ่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำขอโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นชำระภาษีป้ายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลบ้านบุ่ง [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3