หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานสำหรบการจ้างขุดลอกคลองคัน หมู่ที่ 6 บ้านวังตานุ้ย (ช่วงที่1) บริเวณบ้านนายน้อย ดีแป้นถึงบ้านนายประกิจ ยี่สุ่นแก้ว [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)