หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
วัดหนองไผ่
โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
สวนส้มเขียวหวานพืชเศรษฐกิจในตำบล
เรือศรทอง เรืองประจำตำบลบ้านบุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านบุ่ง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ !! องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วนะเจ้าคะ เป็น หมายเลข 056 - 039874 ค่ะ
 
        
 
     
 
 
 
 


การชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีง [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 5 


การตัดต้นไม้บริเวณวัดหนองไผ่ หมู่ที่ 5 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 


พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 28 


พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ/ตั้งจุดบริการประชาชน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 30 


ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 


กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 34 


ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 36 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจัดงานประเ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 31