หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดลอกคลองคัน หมู่ที่ 6 บ้านวังตานุ้ย (ช่วงที่ 1) บริเวณบ้านนายน้อย ดีแป้น ถึงบ้านนายประกิจ ยี่สุ่นแก้วฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ และน้ำมันดีเซล โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]จ้างเจ้าหน้าที่พ่นยากำจัดยุงลาย โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]จ้างเสริมถนน คสล. บริเวณบ้านนายนเรศ มหาสัตย์ ถึงบ้านนายวิโรจน์ ฟูพงษ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]จ้างเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านไดชุมแสง บริเวณบ้านนางสมควร หอมชื่น ถึงบ้านนางจันทร์ สกุลเทศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างเสริมถนน คสล.บริเวณบ้านนางเฉลียว สุขประเสริฐ ถึงบ้านนายสุรินทร์ อยู่ยิ่งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5