หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านไดชุมแสง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่ และหมู่ที่ ๖ บ้านวังตานุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านบุ่ง (เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคมือ เท้า ปาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดถุงและกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดถุงและกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดถุงและกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]จ้างค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37