หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง
วัดหนองไผ่
โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
สวนส้มเขียวหวานพืชเศรษฐกิจในตำบล
เรือศรทอง เรืองประจำตำบลบ้านบุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านบุ่ง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
1
2
3
4
5
แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ !! องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วนะเจ้าคะ เป็น หมายเลข 056 - 039874 ค่ะ
 
        
 
 
 
 
       ตำบลบ้านบุ่งเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2430 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 114 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยนับถือ ศาสนาพุทธชื่อตำบลบ้านบุ่งนี้มาจากคำว่า “บ้านบุ่ง” เนื่องจากอดีตตำบลบ้านบุ่งมีห้วย หนองคลองบึง ล้อม รอบบ้านเกือบทั้งหมดจึงได้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า “ตำบลบ้านบุ่ง” ตำบล บ้านบุ่งตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอ เมืองประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน บุ่ง บ้านไดชุมแสง บ้านหนองไผ่ บ้านวังตา นุ้ย บ้านวังกลมเหนือ  
 
  
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองหนอง ธรรมชาติเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ในหมู่ บ้านต่าง ๆ  
 
  
  ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลบ้านบุ่งประกอบ อาชีพเกษตรกรรม  
เกษตรกรรม
   
ค้าขาย รับจ้าง
  รับราชการ บริการ
  และอื่น ๆ
 
 
  ประชากรในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 4,135 คน
  ชาย 2,014 คน
  หญิง 2,121 คน
  ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 9.87 คน/ ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,059 ครัวเรือน
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง
 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลฆะมัง , ตำบลหัวดง
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสายคำโห้
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง , ตำบลฆะมัง
 
 
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ประมาณ 6 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด
  ประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,875 ไร่
    พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
    หมู่ที่ 2 บ้านบุ่ง
    หมู่ที่ 3 บ้านไดชุมแสง
    หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่
    หมู่ที่ 6 บ้านวังตานุ้ย
    หมู่ที่ 7 บ้านวังกลมเหนือ
    ในส่วนพื้นที่ของหมู่ที่ 1 บ้านวังกรด และหมู่ที่ 4 บ้านวังกลมใต้ อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังกรด
 
 


 
 
หมู่บ้านที่ ชื่อหมู่บ้าน  
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  2 บ้านบุ่ง 360 388 748 168  
3 บ้านไดชุมแสง 475 527 1,002 270
  5 บ้านหนองไผ่ 578 562 1,140 286  
6 บ้านวังตานุ้ย 224 253 477 122
  7 บ้านวังกลมเหนือ 377 391 768 213  
  รวม   2,014 2,121 4,135 1,059
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-039-874
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-039-874 โทรสาร : 056-039-874  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบุ่ง  
จำนวนผู้เข้าชม 3,655,246 เริ่มนับ 1 มิ.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10